Hannele Helkama

Details

Hannelella on takanaan vaikuttava kansainvälinen ura luovassa suunnittelussa, arkkitehtuurissa ja sisustuksessa. Hänen kädenjälki näkyy monessa julkisessa laitoksessa Suomessa, mukaan lukien Suomen ulkoministeriössä, suurlähetystöissä, kirjastoissa ja oppilaitoksissa, sekä hotelleissa, laivoilla ja yksityisissä asunnoissa. Hänen töitä on nähtävissä myös Helsingin Designmuseossa. Hannele on opiskellut keramiikkaa Karin Widnäsin oppilaana ja hänen taidetta löytyy yksityisissä kokoelmissa Japanissa, Sveitsissä ja Ruotsissa.

Hannele has an accomplished international career in creative design, architecture and interior design. Her body of work encompasses many public facilities in Finland including the Finnish foreign ministry, embassies, libraries, education institutions; as well as hotels, ships, and private residences. Examples of her work can be found in Helsinki’s Design Museum. Hannele has studied ceramics under Karin Widnäs and her pieces are in private collections in Japan, Switzerland and Sweden.

Hannele har gjort en imponerande internationell karriär inom kreativ design, arkitektur och inredning. Hennes design finns i många offentliga lokaler i Finland, inklusive Finlands utrikesministerium, ambassader, bibliotek, utbildningsinstitutioner, samt hotell, fartyg och privata bostäder. Exemplar på hennes arbeten finns även i Helsingfors Designmuseum. Hannele har studerat keramik hos Karin Widnäs och hennes konst finns i privata samlingar i Japan, Schweiz och Sverige.

View work

  • Hannele2
  • Hannele

Exhibitions