Merkityksellisiä hetkiä – Ritva Määttänen-Valkama ja Jyrki Setälä

ryhmänäyttely

15.09. – 04.10.2015

Esittely

Päätös järjestää yhteisnäyttely tapahtui intuitiivisesti. Sysäyksen antoivat ystävyys, sekä samantapainen elämänfilosofia ja maalaamisen ymmärtäminen kokemuksellisena prosessina. Tärkeä ja uteliaisuutta herättävä seikka oli myös ylittää kynnys asettua samalle estradille rinnakkain toisen kanssa, siitä huolimatta, että maalaustyyli ja tekniikka poikkeavatkin toisistaan.

Vaikka työskentelimmekin molemmat tahoillamme, teoksissa on nähtävissä vuorovaikutuksellisuutta. Meitä yhdistävät värien käyttö, pyrkimys läsnäoloon hetkessä, estetiikka, puhdas tunne ja ilo.

Alusta asti oli selvää, että halusimme antaa näyttelylle nimen. Tässä yhteydessä jouduimme ensimmäistä kertaa käymään keskinäistä dialogia etsiessämme sanallista tulkintaa sille, mitä koimme tai ajattelimme maalaamisesta ja elämästä yleensä. Koska maalaaminen on pääsääntöisesti yksinäisyydessä tapahtuva intiimi prosessi ja taiteen tekemisestä on usein vaikea puhua, kohtaamisemme verbaalisella tasolla oli haastavaa. Miten ilmaista ääneen se mitä kokee tai ajattelee työskennellessään?

Näyttelyn nimeksi muotoutui Merkityksellisiä hetkiä. Hollantilainen taidehistorioitsija Mieke Bal on käyttänyt ilmaisua ”merkitykselliset hetket” (pregnant moments) teoksissa, joiden piirteisiin sisältyy katsojalle tarjoiltu viittaus ajan ilmentymisestä jo tapahtuneen, tai tapahtumassa olevien asioiden muodossa. Meidän kohdallamme merkitykselliset hetket eivät sijoitu lineaariselle aikajanalle, vaan ne ovat yksinkertaisesti maalauksen kuluessa koettuja hetkiä, tai merkityksellisiä, ohikiitäviä elettyjä hetkiä, joita olemme sanojen puuttuessa pyrkineet ilmaisemaan. Toivomme, että maalatut hetket pystyvät ilmaisemaan jotakin kokemastamme ja näin kommunikoivat myös katsojan kanssa.

Helsingissä 14.9.2015

Ritva Määttänen-Valkama
Jyrki Setälä

Teokset

 • AAA - Ritva Määttänen - Valkama - Jyrki Setälä
 • Jyrki Setälä - Ylhäällä
 • Jyrki Setälä - Säätila
 • Jyrki Setälä - Purple echo
 • Jyrki Setälä - Park and other things
 • Jyrki Setälä - Mushrooming
 • Jyrki Setälä - Leijonapuutarha
 • Jyrki Setälä - Ilmalaiva
 • Jyrki Setälä - Breathing
 • Ritva Määttänen-Valkama - Ötökkäverho Provencesta
 • Ritva Määttänen-Valkama - Pörriäinen ylittää valtameren
 • Ritva Määttänen-Valkama - Lulu
 • Ritva Määttänen-Valkama - Firenze
 • Ritva Määttänen-Valkama - Etruskilainen pöytä
 • Ritva Määttänen-Valkama - Aamiainen Provencessa

Näyttelypaikka

Galleriatila on 56 neliömetriä, kaksi suorakaiteen muotoista tilaa, pituussuunnassa katuun nähden. Ikkunat etelään päin, hyvin valoisa.

Reittiopas

Klikkaa karttaa suunnitellaksesi reitti