Kokemuksia ja koettelemuksia – Tiina Nevanperä

Tiina Nevanperä

10.03. – 29.03.2015

Esittely

Kokemuksia ja koettelemuksia

Kokemus on monenlaisia laatuja: tunteita, ajatuksia, tietoa, fyysisiä tuntemuksia, uskoa, ja vaikkapa intuitiota. Kokemus koettelee. Maalarina kokemus näyttäytyy minulle kokonaisvaltaisena fyysisesti ja psyykkisesti. Se on elimellinen osa käytännöllistä tutkimusmatkaani taiteen tekijänä. Kiinnostukseni taustalla kummittelee ajatus, että kokemukset otetaan usein jonain itsestään selvinä ja annettuina tapahtumina. Tapahtumina, jotka saatetaan sivuuttaa pelkällä olan kohautuksella ilman, että asiaa sen enempää ruodittaisiin.
Minua tällainen näkemys kuitenkin häiritsee. Työskentelyssäni olen pohtinut paljon onnistumisen, epätäydellisyyden, halun ja päämäärätietoisuuden kokemuksia. Nämä kokemukset ovat sekä ruumiillisia että henkisiä, kuten kokiessani keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä. Silloin olen huomannut, että kokemus onkin ymmärrettävä kauaskantoisesti niin, että kyse on pikemminkin paiskautumisesta kohden täydellisyyden läsnäoloa ja sen ilmituloa, vaikka käsillä olisi pelkkää epätäydellisyyden ja vajavaisuuden tunnetta sekä keskeneräisiä töitä.
Täydellisyys vetää luokseen jonakin outona ja saavuttamattomana, mutta alati läsnäolevana. Täydellisyyttä voi ainoastaan etsiä ja lähestyä, mutta se on aina suhteessa minuun itseeni. Tämä on minusta hyvin huojentavaa. Maalaukseni tutkivat maastoa erilaisten kokemusten välillä. Maalaaminen ja maalaukset ovat suuntautuneisuutta ja odottamattomia. Maalarina minun tehtäväni on ollut säädellä tätä kokemusten välitilaa parhaan taitoni mukaan. Lopulta maalaus kääntyy odotukseksi, valmiudeksi, intiimiydeksi ja meidän väliseksemme yhteydeksi.

Kiitän ohjaajaani Mari Rantasta, Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulua näyttelyn tukemisesta ja ystäviäni heidän tinkimättömästä kannustuksesta tutkimusmatkallani.
Tiina Nevanperä on tohtorikoulutettava Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitoksella

Experience comes in many qualities: emotions, thoughts, knowledge, physical sensations, faith, and even intuition. Experience experiments with us. Being a painter, experience unfolds before me holistic, physically and mentally. It is an integral part of my pragmatic research journey in art-making. Lurking behind my interest there is the thought that experiences are often taken for granted, as given events. Events that can simply be shrugged off without delving into the heart of the matter.
Nevertheless, this kind of a view bothers me. In my work I have often pondered on the experiences of success, imperfection, desire and sense of purpose. These experiences are both physical and mental, such as when I experience incompleteness and imperfection. It is then that I have realized that experience must be understood as something far-reaching so that it rather means throwing oneself towards the presence of perfection and its appearing, even if one were faced by nothing but a feeling of imperfection and insufficiency and incomplete works.
Perfection appeals as something strange and unattainable, yet constantly present. Perfection can only be looked for and approached, but it is always in relation to myself. This is an enormous relief to me. My paintings explore the terrain between different experiences. The act of painting and paintings themselves are both an expression of focus and unexpected. As a painter it has been my task to manage this space between experiences as best I can. Eventually a painting turns into an expectation, a readiness, into intimacy, into a connection between us.

I would like to thank my tutor Mari Rantanen, the Aalto University School of Arts, Design and Architecture for sponsoring the exhibition, and my friends for their unconditional support during my research journey.
Tiina Nevanperä is a doctoral student at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

Teokset

  • Tiina Nevanperä - Tiepolo
  • Tiina Nevanperä - Plomp
  • Tiina Nevanperä - Pompomit
  • Tiina Nevanperä - Johtolankoja
  • Tiina Nevanperä - Esna
  • Tiina Nevanperä - Rypäleet
  • Tiina Nevanperä - Paketti
  • Tiina Nevanperä - Avainmaalaus
  • Tiina Nevanperä - Peili

Näyttelypaikka

Galleriatila on 56 neliömetriä, kaksi suorakaiteen muotoista tilaa, pituussuunnassa katuun nähden. Ikkunat etelään päin, hyvin valoisa.

Reittiopas

Klikkaa karttaa suunnitellaksesi reitti