MARINE HARVEST – MEREN SATOA

Melita Westerlund

23.08. – 11.09.2016

Esittely

Merten koralliriutat ovat kiehtoneet minua jo monien vuosien ajan. Korallien veistoksellisen

kauneuden lisäksi minua inspiroivat niiden luomat hämmästyttävän monipuoliset ja rikkaat

ekosysteemit. Viime aikoina koralliriuttojen alati heikkenevä terveys on kuitenkin aiheuttanut

minulle suurta huolta. Korallien stressaantumiseen on monia syitä, ja sekä luonnontapahtumat että

ihmisten toiminta saavat aikaan suunnatonta tuhoa. Rajumyrskyille, maanjäristyksille ja muille

luonnontapahtumille emme voi paljoakaan, mutta ihmisten aiheuttama stressi kasvihuoneilmiön

aikaansaaman meriveden lämpenemisen, saastumisen ja ylikalastuksen muodossa on estettävissä.

Meidän on ryhdyttävä toimiin vähentääksemme maatalouden valumavesien, laivaliikenneperäisen

pilaantumisen, metsäkadon, korallien louhinnan ja monien muiden haittatekijöiden määrää ja

laajuutta.

”Live Science kirjoitti vuonna 2007, että keskisen ja läntisen Tyynenmeren koralliriutat ovat

häviämässä kaksi kertaa nopeammin kuin sademetsät. Kaksi vuotta myöhemmin CBS News osoitti

valtamerten lämpötilan 1–1,5 Farenheit­asteen nousun ja korallien tuhoutumisen välisen yhteyden.

Lämpeneminen tappaa lämpötilan vaihteluille herkät levät, joista korallit saavat ravintonsa, ja

sukeltajat kertovat nähneensä ennen korkeiden ja värikkäiden riuttojen makaavan nyt kuolleina ja

särkyneinä meren pohjalla.” (Bangor Daily News 2011)

Samoihin aikoihin kun oma kiinnostukseni ja huoli koralliriuttojen terveydestä kasvoivat, aloin

kehittää uutta materiaalia veistoksiini. Tämän työn tuloksena syntyneet veistokset ilmentävät

muodoltaan ja tunnultaan korallien moninaisuutta. Veistokseni eivät kopioi koralleja vaan tuovat

pikemminkin esiin elävistä organismeista muodostuvan koralliriuttojen ekosysteemin. Veistosteni

värit ja koostumus heijastavat taiteellista näkemystä, mutta toivon niiden samalla haastavan

yleisön mukaan keskustelemaan taiteestani ja koralliriuttojen pelastamisen asettamista haasteista.

Omistan veistokseni koralliriuttojen pelastamiselle toivoen työni innostavan niiden suojeluun.

Haluaisin, että taiteeni motivoi ajattelemaan kaikkien järjestelmien keskinäisiä kytköksiä. Jokainen

tekomme aiheuttaa seurauksia planeetallemme – olivat ne sitten välittömästi näkyviä ja ilmeisiä tai

eivät. Myönteisellä puolella on, että korallien toipumista on jo tapahtunut Malediiveilla, missä on

tehty työtä korallien pelastamiseksi. Valitettavasti lisääntyvä kiinnostus saattaa olla myös

vahingollista, ja kasvava koralleista kiinnostuneiden turistien joukko on aiheuttanut suurta tuhoa

riutoilla.

Noin viisi vuotta sitten aloitin kokeilun uudella puuvillajätteeseen perustuvalla materiaalilla. Se on

raakana helposti muovailtavaa, mutta jäykistyy kovettuessaan. Näiden kokeilujen aikana aloin

tiedostaa myös koralliriuttojen heikentymisen ja tajusin, miten luomani muodot muistuttivat

koralleja. Päätin ottaa työni aiheeksi koralliriutat ja niihin liittyvät haasteet.

Korallien inspiroimista teoksistani koottiin yhden naisen näyttely nimeltä ”Octopus’s Garden”.

Olen näyttänyt myös Suomessa tähän liittyviä veistoksia. Ympäristöasiat ovat edelleen lähellä

sydäntäni.

Kun ajattelen yli 30 vuoden aikana tekemääni työtä, näen siinä syntymämaani Suomen antamaa

inspiraatiota, jota täydentävät Afrikassa ja nykyisessä kodissani Mainessa saamani kokemukset,

joihin ympäristöasiat ovat aina liittyneet ja jättäneet jälkensä. Kaikkien näiden vuosien jälkeen

olen säilyttänyt haluni kokeilla eri materiaaleilla ja kehittää teknisiä taitojani niin, että voin itse

rakentaa suurimman osan työstäni alusta loppuun.

Teokset

  • Melita Westerlund - Melita Westerlund kutsu

Näyttelypaikka

Galleriatila on 56 neliömetriä, kaksi suorakaiteen muotoista tilaa, pituussuunnassa katuun nähden. Ikkunat etelään päin, hyvin valoisa.

Reittiopas

Klikkaa karttaa suunnitellaksesi reitti