Measuring a Gentler Kind of Time – Carla Lundell

Carla Lundell

23.01. – 11.02.2018

Esittely

Maalaan eräänlaista rinnakkaisaikaa. Välillä aika tuntuu pysähtyvän, välillä antavan tilaa ystävällisemmälle ja sallivammalle ajalle.
Tämä ystävällisempi aika voi olla täynnä leikkiä, villiyttä ja omituisuutta ja se sijoittuu johonkin “protokollan ulkopuolelle”. Täällä voi vallita sekä valoisaa että tummaa, jopa kuplivaa pehmeyttä.

Tässä ajassa orgaanisuus ympyröi ihmistä. Välillä konkreettisemmin, välillä enemmän vihjauksin. Aika ja maailma jossa vesi, sammal ja lehdet tarjoavat turvallisuutta ja suojaa. Välillä voimakas väri astuu orgaanisuuden tilalle.
Ajattelen katoavaisuutta, inhimillisyyttä ja haurautta, mutta myös voimaa ja uskallusta.
Maailmani on ehdotus katsojalle. Tila joka ei koskaan tule valmiiksi.

Carla Lundell

Jag målar en sorts parallell tid. Ibland är det som om tiden skulle stå stilla, ibland som om den skulle ge plats för en sorts vänligare tid.
Den här vänligare tiden kan vara full av lek, vildhet och konstighet och placerar sej någonstans “utanför protokollet”. Här kan råda både ett slags ljus eller mörk mjukhet eller t.o.m en bubblande mjukhet.
Det är en tid där det organiska omsveper människan. Ibland mera konkret, emellanåt mera som en antydning. Där ger vatten, mossa och blad trygghet och skydd. Emellanåt träder en stark färg in som substitut för det organiska.
Jag tänker på förgänglighet, mänsklighet och skörhet, men också på styrka och mod.
Min värld är ett förslag för betraktaren. Ett utrymme som aldrig blir färdigt.

Carla Lundell

This time that I am painting forms a kind of parallel time. Sometimes time seems to stop, at other times it gives place to a gentler and more permissive time.
This gentler time can be full of playfulness, wildness and strangeness and it is situated “somewhere outside the protocol”. Here a soft lightness and darkness prevail, even a bubbly softness can exist.
In these times the organic world wraps itself around the humans. Sometimes in a more concrete way and at other times more in whispers. It’s a world where water, moss and leaves are offering protection and shelter. A strong colour can also step in to take the place of the organic world.
My mind is filled with thoughts of transiency, humanity and fragility but also with strength and courage.
My world acts as a proposition for the viewer. This is a space that will never be complete.

Carla Lundell

Teokset

  • Measuring a Gentler Kind of Time – Carla Lundell - I built a world

Ripustus & avajaiset

  • I built a world

Näyttelypaikka

Galleriatila on 56 neliömetriä, kaksi suorakaiteen muotoista tilaa, pituussuunnassa katuun nähden. Ikkunat etelään päin, hyvin valoisa.

Reittiopas

Klikkaa karttaa suunnitellaksesi reitti