Ann-Charlotte Nordström

Esittely

ANN-CHARLOTTE NORDSTRÖM HAR STÖRSTA DELEN AV SITT YRKESVERKSAMMA LIV ARBETAT INNOM DET TEXTILA OMRÅDET.
HON ÄR UTBILDAD TEXTILLÄRARE OCH I DEN UTBILDNINGEN INGÅR 80 POÄNG TEXTILVETENSKAP. DESSFÖRINNAN HAR HON BLAND ANNAT STUDERAT PÅ NYCKELVIKSSKOLAN OCH ÄR DIPLOMERAD FRÅN TILLSKÄRARAKADEMIEN.
HON HAR STUDERAT FÖR CARL MALMSTEN PÅ CAPELLAGÅRDEN OCH HON HAR FÖRVÄRVAT PROVVÄVARKOMPETENS PÅ HEMSLÖJDENS VÄVSKOLA I UPPSALA.

UNDER MÅNGA ÅR ARBETADE ANN-CHARLOTTE PÅ UPPSALA UNIVERSITET OCH UNDERVISADE PÅ INSTITUTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNING I TEXTILA ÄMNEN MEN ÄVEN I PEDAGOGIK, METODIK OCH DIDAKTIK SAMT PÅ FORTBILDNINGSKURSER FÖR UTBILDADE LÄRARE.
DEN GEDIGNA TEXTILA BAKGRUNDEN ÄR EN AV HÖRN-STENARNA I HENNES KONSTNÄRLIGA VERKSAMHET SOM NU ÄR INNE PÅ SJUNDE ÅRET SOM HELTIDSARBETE.

Teokset

  • E-Invitation
  • Sidvind

Näyttelyt