Karin Oldfelt-Hjertonsson

Esittely

ETT OMDÖME.

Efter att tidigare ha gjort utmärkta litografier, silkscreen – tryck och träsnitt har Karin Oldfelt Hjertonsson under de senaste åren inriktat sitt konstnärskap på akvarellmåleri.
Hennes inspirationskälla – är som alltid Naturen – snarare att utforskas än att avbildas.
I Naturens diskreta och vibrerande färger, i dess uppfinningsrikedom och skiftande former, dess ljus och skuggor, finner hon en övertygande styrka i att uttrycka stämningar och känslor.

AN APPRECIATION

Having earlier also produced excellent lithographs, silk screen, and woodcuts, Karin Oldfelt Hjertonsson has in recent years devoted her artistry primarily to watercolors. Her inspiration, as always, is Nature – less to be depicted than to be explored. In Nature’s subtle and vibrant colors, its inventiveness and variety of form, its light and shadows, she finds a persuasive power to express moods and emotions. Her often highly abstract portrayals of flowers, clouds, land and seascapes eloquently convey her feelings – whether passionate or serene.

Teokset

  • Stormmoln
  • landskap

Näyttelyt